Podejmujemy zlecenia od klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucji państwowych. Z racji szerokiego spektrum stawianych nam zadań współpracujemy z kilkudziesięcioma osobami i pracowniami inżynierskimi będącymi ekspertami w swojej dziedzinie. Wykonujemy projekty jako generalny projektant i zapewniamy partycypację w każdym etapie inwestycji. Działamy kompleksowo począwszy od doradztwa po nadzór autorski.

Szeroki zakres rynku budowlanego i zagadnień z nim związanych wymaga znajomości jego realiów i przepisów. Z racji naszego doświadczenia pomagamy przyszłym Inwestorom w kwestiach formalnych i technicznych aspektach związanych z działalnością budowlaną.

Proces inwestycji związanej z branżą budowlaną wymaga wielu ważnych przemyśleń i kluczowych decyzji, które kształtują przyszłe zamierzenie. W celu ułatwienia i pomocy w ich podejmowaniu przeprowadzamy analizy chłonności działek w kontekście uwarunkowań i aktów prawa miejscowego. Przedstawiamy w różnych formach potencjał terenu opracowania starając się czytelnie przedstawić wady i zalety analizowanej Inwestycji. Każde potencjalne zamierzenie rozkładamy na czynniki pierwsze. Sprawdzamy Inwestycję pod kątem kosztów, aspektów prawnych, technicznych możliwości, uwarunkowań naturalnych, przyrodniczych, atrakcyjności kończąc na naszej subiektywnej ocenie, która bazuje na dotychczasowym doświadczeniu.

Traktowane często jako następstwo wykonywanej przez nas analizy Inwestycji. Opracowanie zaczynamy od poznania i usystematyzowania wszystkich potrzeb przyszłego Użytkownika, Klienta, Inwestora. Poznajemy jego wytyczne i traktujemy to jako podstawę dalszego opracowania. Zebrane dane w połączeniu ze wszystkimi innymi uwarunkowaniami „ubieramy” w dobrą Architekturę i tworzymy Koncepcję każdego zamierzenia Inwestycyjnego w wielu postaciach. Przedstawiamy ją w formie schematów, rzutów, wizualizacji, przekrojów, zestawień, opisu i wielu wielu innych. Zakres Koncepcji zawsze ustalamy i dostosowujemy do potrzeb Klienta.

Wszystkie nasze projekty jesteśmy w stanie przedstawić w formie graficznej w postaci wizualizacji schematycznych oraz fotorealistycznych. Traktujemy je jako uzupełnienie naszych koncepcji i projektów. Zdajemy sobie sprawę jak ważnym elementem marketingowym są wizualizacje, dlatego oferujemy ich wykonanie w dokładnie ustalonym z Inwestorem zakresie, charakterze i ilości dostosowanym do potrzeb procesu inwestycyjnego.

Każda inwestycja wymaga odpowiedniego przygotowania i analiz finansowych. Niezbędne jest zatem odpowiednia wycena przyszłego przedsięwzięcia. Stosownie do potrzeb zapewniamy opracowanie na podstawie naszych projektów każdego rodzaju kosztorysów szacunkowych, inwestorskich, przedmiarów. Opracowujemy również specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Po etapie projektowania zazwyczaj nadchodzi czas realizacji. Jako autorzy projektów czujemy się odpowiedzialni za bezproblemowe ich wykonanie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Inspektorami Nadzoru, Kierownikami Budowy, Wykonawcami, Dostawcami i innymi uczestnikami procesu budowlanego. Pomagamy i udzielamy wszelkich wyjaśnień i informacji tak, aby proces budowy odbywał się płynnie oraz gwarantował wykonanie zgodnie z projektem.

Tworzymy w oparciu o zaakceptowaną Koncepcję. Opracowujemy w oparciu o określony prawem zakres. Gwarantujemy tym samym uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, również ściśle współpracując z administracją budowlaną i innymi koniecznymi instytucjami.

Określone prawem, traktujemy jako uzupełnienie projektu budowlanego. Opracowujemy w oparciu o współpracę i koordynację na każdym etapie z projektami innych branż.

Opracowujemy z bardzo dużym uszczegółowieniem, wszelkimi detalami i niuansami wykonawczymi gwarantującymi osiągnięcie tego co przestawia wcześniej zaakceptowana Koncepcja. Nasza oferta to Projekt Wykonawczy stworzony w ten sposób, żeby był idealnym materiałem także do kosztorysowania inwestycji poprzez wszelkiego rodzaju zestawienia i obliczenia ilościowe. Skalę i zakres zawsze ustalamy z Klientem w nawiązaniu do potrzeb i charakteru zamierzenia.

Reklama stanowi bardzo istotny element komercjalizacji i sukcesu każdej Inwestycji, dlatego oprócz wizualizacji możemy przygotować również wszelkiego rodzaju broszury, karty mieszkań, karty lokali, karty domów, ulotki i inne elementy reklamowe związane z naszymi projektami. Nie jest nam również obce opracowanie identyfikacji wizualnej dla bardziej skomplikowanych budynków.

Z racji naszego doświadczenia w kontakcie ze środowiskiem administracyjnym pozwalamy Inwestorom oszczędzić cenny czas biorąc na swoje barki wszelkie przygotowanie formalności, wniosków, uzgodnień, oświadczeń. Występujemy w imieniu Klienta przed wszelkimi instytucjami na podstawie pełnomocnictw i upoważnień.

Co i gdzie projektujemy?

Lokalizacja Inwestycji nie stanowi dla nas ograniczenia i zapewniamy obsługę na terenie całego kraju. Cały model współpracy określamy na początkowym etapie przy podjęciu zlecenia.

Podejmujemy się projektów:

Osiedli deweloperskich
Osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych
Osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej
Budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Budynków usługowych
Budynków biurowych
Budynków przemysłowych
Budynków użyteczności publicznej
Przestrzeni publicznych, parków
Budynków mieszkalnych jednorodzinnych, rezydencji, willi
Aranżacji wnętrz