3K - wizualizacja
3K - wizualizacja
3K - wizualizacja
Wizualizacja
Wizualizacja
Aksonometria
Rzut

3K

Projekt budowlany wolnostojącego, parterowego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem.
Formę budynku 3K zdefiniowaliśmy poprzez trzy połączone ze sobą prostopadłościenne bryły o różnych wysokościach. Każda z tych części ma odzwierciedlenie w podziale układu funkcjonalnego na część najwyższą dzienną, niższą nocną i najniższą techniczną. Od strony południowo-wschodniej poprzez wysunięcie stropu poza lico ściany zaakcentowaliśmy wejście do budynku.
Od strony północno-zachodniej oraz na ścianie północno-wschodniej zaprojektowaliśmy wnęki w elewacji, które wydzielają strefę tarasu.
Białą elewacje budynku 3K skontrastowaliśmy grafitowym tynkiem, którym pokryto bryłę garażu i pomieszczeń technicznych. Od strony ogrodu wnęki zaprojektowaliśmy jako wykończone drewnem.

Lokalizacja: Tychy

Data projektu: 2016

Status: zrealizowany

Data realizacji: 2017

Zespół projektowy

architekci: Dawid Marszolik, Szymon Borczyk, współpraca: Jakub Rej
konstrukcja: FS Projekt

Parametry inwestycji

Inwestor: prywatny
Rodzaj zabudowy: mieszkalna, jednorodzinna
Powierzchnia działki: 1180 m²
Powierzchnia użytkowa, mieszkalna: 167.53 m²
Powierzchnia całkowita: 225.26 m²
Zakres dokumentacji: PB, PW

Technologia

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, o mieszanym układzie konstrukcyjnym. Ściany nośne murowane, ściany fundamentowe, murowane na wylewanych, żelbetowych ławach, strop monolityczny, żelbetowy.

Skontaktuj się