Bielany Wrocławskie - wizualizacja
Bielany Wrocławskie - wizualizacja
Bielany Wrocławskie - wizualizacja
Bielany Wrocławskie - wizualizacja
Bielany Wrocławskie - wizualizacja
schemat
schemat
schemat
schemat
rzut
rzut
rzut
model
model
model

Bielany Wrocławskie

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla mieszkaniowego w Bielanach Wrocławskich.
Temat konkursu w połączeniu z rozmiarem terenu opracowania oraz wytycznymi wygenerowały jasne priorytety całego procesu projektowego. Zamierzeniem projektowym jest stworzenie dużego osiedla mieszkaniowego, które będzie jak najbardziej elastyczne i uniwersalne pod względem struktury, ilości i rodzajów mieszkań. Co więcej, będzie niepowtarzalne, przyjazne i tak zaprojektowane, aby skala tego osiedla była ściśle dopasowana do najważniejszych jego użytkowników – mieszkańców.
Idea stworzenia osiedla o strukturze uniwersalnej, dającej się kształtować w zależności od potrzeb rynku a przy tym przyjaznego człowiekowi towarzyszy każdemu z elementów opracowania, począwszy od urbanistyki a skończywszy na architekturze.
Bielany Wrocławskie to teren, który nie jest charakterystyczny. W związku z czym brak tu mocnego kontekstu, co w połączeniu ze znaczną powierzchnią 6.1 ha narzuca pewne rozwiązania. Ze względu na to przewidzieliśmy podział osiedla na 4 części, co również pozwoli podzielić ewentualną realizację na 4 etapy. Takie rozwiązanie powoduje kameralność poszczególnych kwartałów, oraz pozwala na skomunikowanie osiedla zostawiając powierzchnie wolne od ruchu samochodowego. Wykreowana przestrzeń może być zagospodarowana budynkami mieszkalnymi, z częściami prywatnymi, półprywatnymi i ogólnodostępnymi. Jednocześnie przy stworzeniu  jasnego podziału na 4 części, zaprojektowaliśmy między nimi połączenia funkcjonalne i widokowe.
W rezultacie, w opracowaniu zaproponowaliśmy dwa rodzaje zabudowy mieszkalnej: pasmową w kwartale 2 i 4 oraz zabudowę rozproszoną w kwartałach 1 i 3. Każdą z nich stworzyliśmy z odpowiednio dobranego modułu, który pozwala na kształtowanie struktur mieszkalnych w różnoraki sposób.
Projekt stworzyliśmy od początku do końca w oparciu o postawione sobie na samym początku priorytety: przyjazność, oraz elastyczność. Idea dwóch rodzajów zabudowy, podział i pomniejszenie skali budynków poprzez rozproszenie, architekturę elewacji, dobór materiałów i rozwiązań przestrzennych w oparciu o wystudiowane moduły pozwoliły stworzyć osiedle, które w oderwaniu od stereotypów pomimo powierzchni 6.1 ha może funkcjonować, jako ciepłe i przyjazne.

Lokalizacja: Wrocław

Data projektu: 2013

Zespół projektowy

architekci: Dawid Marszolik, Katarzyna Rakowska

Parametry inwestycji

organizator: ATM Grupa s.a.
rodzaj zabudowy: mieszkalna, wielorodzinna
mieszkania:
2 pokojowe: 293 – 60%
3 pokojowe: 163 – 33%
4 pokojowe: 36 – 7%
razem mieszkań: 492
lokale usługowe: 346 m²

Skontaktuj się