Janasa - wizualizacja
Janasa - wizualizacja
Janasa - wizualizacja
Janasa - wizualizacja
Janasa - wizualizacja
Aksonometria
Projekt zagospodarowania terenu
Rzut

Janasa

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Projekt obejmuje budynek wielorodzinny wraz z infrastrukturą obsługującą.
Z uwagi na lokalizację w ścisłym centrum miasta i niewielką działkę przy ul. Janasa, która została zabudowana niemal w całości postanowiliśmy podzielić główną bryłę budynku na dwie części. W każdej z nich zaprojektowaliśmy po 6 mieszkań na kondygnacji.
Niemal wszystkie okna wyposażyliśmy w balkony i tarasy, które pozwalają na panoramiczny widok na otoczenie. Pomiędzy nimi wprowadziliśmy zielony łącznik, będący swoistym korytarzem pomiędzy dwoma zielonymi terenami zlokalizowanymi po obu stronach budynków. Wydzielenie takiej przestrzeni sprawiło, że jeden budynek optycznie stał się dwoma mniejszymi obiektami, co znacząco poprawiło jego proporcje. Ważnym aspektem było także odpowiednie doświetlenie pomieszczeń, a jednocześnie zapewnienie prywatności, dzięki zieleni wysokiej. Podział bryły pozwolił także na uzyskanie znacznie subtelniejszej zabudowy, która dobrze wpasowała się swoją skalą w otoczenie.
Wspólnym elementem jest dwukondygnacyjny garaż podziemny wraz z pomieszczeniami technicznymi i komórkami lokatorskimi. Jest on także swoistym cokołem, który dodatkowo dzieli budynek usytuowany wyżej i sprawia, że staje się on lżejszy w odbiorze. Od strony ulicy głównej, do której dochodzi ul. Janasa, zaprojektowaliśmy lokal usługowy, który należy do pierzei miasta i jest jego naturalnym uzupełnieniem. Wydzieliliśmy go także poprzez wprowadzenie płyciny w elewacji, dzięki czemu jego funkcjonowanie nie wprowadza niekorzystnych interferencji dla mieszkańców.

Lokalizacja: Mikołów, ul. Janasa

Data projektu: 2022

Zespół projektowy

architekci: Dawid Marszolik, Szymon Borczyk, współpraca: Segriusz Waluda – Rozums

Parametry inwestycji

Rodzaj zabudowy: Mieszkalna, jednorodzinna
Powierzchnie:
Działki: 2322 m²
Mieszkalna użytkowa: 2543 m²
Usługowa: 98 m²
Całkowita budynków: 4868 m²
Ilość lokali mieszkalnych: 42
Liczba miejsc postojowych: 63 ogólnodostępnych, 59 w kondygnacjach podziemnych
Zakres dokumentacji: PB

Technologia

Dwukondygnacyjna hala garażowa oraz wszystkie części podziemne tworzą żelbetowe ściany z izolacją ciężką. Ściany części nadziemnych, murowane z pustaków ceramicznych poryzowanych. Ściany działowe, murowane z pustaków ceramicznych poryzowanych oraz silikatowe, oddzielające części wspólne od mieszkań oraz między lokalowe – o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Prefabrykowane płyty balkonowe mocowane do budynku za pomocą łączników izolacyjnych. Żelbetowe stropy prefabrykowane – filigran. Okładzina elewacyjna z płytek ceramicznych.

Skontaktuj się