Park Północny - zdjęcie
Park Północny - zdjęcie
Park Północny - zdjęcie
Park Północny - zdjęcie
Park Północny - zdjęcie
Park Północny - wizualizacja
Park Północny - wizualizacja
Park Północny - wizualizacja
Park Północny - wizualizacja
Park Północny - wizualizacja
Park Północny - wizualizacja
Park Północny - wizualizacja

Park Północny

Kategoria:

Projekt rewitalizacji Parku Północnego w Tychach.
Teren opracowania obejmuje jeden z kilku parków w mieście Tychy – Park Północny. Zlokalizowany jest w północnej części miasta na zakończeniu „Zielonej Osi” w sąsiedztwie ul. Edukacji.
Park Północny jest jednym z wielu założeń parkowych w Tychach. Jego lokalizacja stanowi zwieńczenie „Zielonej Osi” wytyczonej przez projektantów miasta. Według źródeł historycznych i założeń projektowych oś kończyła się właśnie na Parku Północnym. Charakterystycznym elementem są trzy stawy, z czego dwa po stronie północnej pełnią głównie rolę hodowlaną natomiast pierwszy staw- przy ul. Edukacji jest „osadnikiem” dla wód spływających od strony południowej. Park stanowi połączenie otwartych przestrzeni zestawionych w kontraście z wysokim zadrzewieniem brzegów. Teren parku jest łagodnie ukształtowany z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym. Największe zróżnicowanie poziomów występuje w południowo- wschodniej części, przy ul. Edukacji. Na całej długości parku po jego wschodniej części znajdują się tereny podmokłe na których można zauważyć okresowe zalewiska. W sąsiedztwie parku od strony południowej, po przeciwnej stronie ul. Edukacji znajduje się duże założenie Parku Miejskiego Solidarności. Od zachodu teren graniczy z zabudową mieszkaniową i placówkami oświaty. Bezpośrednio przy parku znajduje się I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego. Po stronie północno – zachodniej i północno – wschodniej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Za północną granicą parku znajdują się ogródki działkowe.
Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu zrewaloryzowanie całego założenia parkowego, wprowadzenie nowych funkcji oraz elementów kompozycyjnych i małej architektury. Założeniem rewitalizacji jest pozostawienie naturalnego charakteru parku wzbogacając go o zaprojektowane na nowo elementy zagospodarowania terenu poprawiając tym samym jakość zastanej przestrzeni.
W II i III etapie przewidziano nowe rozwiązania projektowe dla:
– wyspy w obrębie stawu II z dominantę przestrzenną mogącą pełnić rolę sceny plenerowej, siedziskami, nasadzeniami, utwardzeniami – w dwóch wariantach,
– północnego nabrzeża stawu II z przeznaczeniem na funkcję sportowo – rekreacyjną, w tym zgrupowanie wszystkich elementów siłowni plenerowej w tym miejscu,
– zagospodarowania placu zabaw w dwóch wariantach,
– części północno-zachodniej parku w formie dostosowanej do wystaw plenerowych,
– wyspy stawu III w postaci wyspy lęgowej dla ptaków wraz z wyznaczeniem na lądzie punktów obserwacyjnych,
– części wschodniej poprzez wprowadzenie trapu z desek kompozytowych.
Oprócz tego dla całego parku przewidziano wymianę utwardzonych powierzchni na nowe wraz z rekultywacją wymagających tego stref zieleni.

Lokalizacja: Tychy

Data projektu: 2018

Status: w trakcie realizacji (Etap I zrealizaowany)

Zespół projektowy

architekci: Dawid Marszolik, Szymon Borczyk
współpraca: Paulina Ligas, Marta Kempska, Sergiusz Waluda
konstrukcja: f11
hydrologia: Projektech
dendrologia: Sebastian Skupień

Parametry inwestycji

Rodzaj inwestycji: przestrzeń publiczna
Powierzchnia terenu: 5 9593.67 m²
Tereny zielone: 5 6548.53 m²
Nawierzchnie wodoprzepuszczalne: 511.13 m²
Nawierzchnie utwardzone: 2 534.01 m²
Zakres dokumentacji: PBW, operat wodno-prawny, kosztorysy

Technologia

Ścieżki parku zostały utwardzone nawierzchnią szutrową oraz kostką brukową.
Dominanty przestrzenne wykonano w konstrukcji stalowej, obłożonej płytami HPL.

Skontaktuj się