Południowa - wizualizacja, widok na trzy segmenty - na wprost
Południowa - wizualizacja, widok na trzy segmenty od strony drogi wewnętrznej
Południowa - wizualizacja, widok na dwa segmentu od strony południowej
Południowa - wizualizacja, widok na trzy segmenty od strony ogrodów
Południowa - wizualizacja, widok na dwa segmenty, ogrody od strony południowej
Południowa - wizualizacja, widok z lotu ptaka od strony wschodniej
Południowa - wizualizacja, widok z lotu ptaka od strony zachodniej
Południowa - aksonometria
Południowa - zagospodarowanie terenu
Południowa - rzut parteru
Południowa - rzut piętra

Południowa

Południowa.
W południowej dzielnicy Mikołowa na działce o nieregularnym kształcie i w znacznym pochyleniu w stronę zachodnią zaprojektowaliśmy kameralne osiedle budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej. Dodatkowym utrudnieniem był istniejący, wolnostojący budynek mieszkalny zlokalizowany w jej centralnej części. Inwestor zdecydował się pozostawić istniejący budynek. Orientacja działki względem stron świata, otoczenie, czy nachylenie terenu były wyrazistymi wytycznymi. Uwzględniając te czynniki rozlokowaliśmy budynki w sposób optymalny. Natomiast względem samych brył bardzo ważnym czynnikiem dla nas był kontekst otoczenia. Południowa dzielnica Mikołowa, zabudowana głównie jednorodzinnymi budynkami o dachach dwu i wielospadowych. Zaprojektowane bryły doskonale wpisały się w zastaną tkankę. Budynki posiadają własne garaże, duże salony otwarte na kuchnie oraz wygodne i łatwo dostępne pomieszczenia towarzyszące. Część dzienna jest duża, widna i otwarta. Na piętrach natomiast zastosowaliśmy układ z korytarzem po środku budynku, który obsługuje bezpośrednio wszystkie pomieszczenia. Dużą zaletą tego rozwiązania jest brak pomieszczeń ślepych i czytelna komunikacja na kondygnacji.

Lokalizacja: Mikołów, ul. Południowa

Data projektu: 2021

Status: uzyskano pozwolenie na budowę

Zespół projektowy

architekci: Dawid Marszolik, Szymon Borczyk, współpraca: Agnieszka Jędruszek
konstrukcja: POKO Pracownia Projektowo-Usługowa Paweł Olczak

Parametry inwestycji

Inwestor: prywatny
Rodzaj zabudowy: Mieszkalna, jednorodzinna
Powierzchnia działki: 2 424.7 m²
Powierzchnia użytkowa, mieszkalna wszystkich budynków: 887.53 m²
Powierzchnia całkowita wszystkich budynków: 1 207.5 m²
Powierzchnia użytkowa jednego budynku: 108.14 m²
Powierzchnia mieszkalna jednego budynku: 86.76 m²
Ilość lokali mieszkalnych: 7
Intensywność zabudowy: 0.49
Zakres dokumentacji: PB, PW

Technologia

Zaprojektowano budynki o ścianowym mieszanym ustroju nośnym z elementów drobnowymiarowych, posadowione na żelbetowych monolitycznych ławach fundamentowych.
Budynki przekrywają dwuspadowe dachy z drewnianych wiązarów kratowych, trójkątnych. Projektowany spadek dachu wynosi 30°.
Ściany konstrukcyjne murowane z pustaków ceramicznych P+W o grubości 25cm na zaprawie cementowej. Ściany konstrukcyjne zwieńczono wieńcem żelbetowym monolitycznym powiązanym zbrojeniem z belkami nadprożowymi.
Strop nad przyziemiem zostanie wykonany jako gęsto żebrowy typu RECTOR o grubości 24cm.

Skontaktuj się