Przychodnia w Katowicach - wizualizacja
Przychodnia w Katowicach - wizualizacja
Przychodnia w Katowicach - wizualizacja
Przychodnia w Katowicach - wizualizacja
Wnętrza
Wnętrza
Wnętrza
Budynek istniejący
Aksonometria
Rzut
Rzut

Przychodnia w Katowicach

Kategoria:

Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku usługowego w Katowicach.
Przy planowaniu rozbudowy istniejącego budynku mieliśmy przede wszystkim na uwadze tkankę zastaną. Istniejący budynek biurowy trwale wrósł się w miejscową przestrzeń, jednocześnie pozostając ze względu na surową ceglaną elewację charakterystycznym elementem krajobrazu. Nadbudowywaną kubaturę postanowiliśmy znacząco wyróżnić ukazując historię obiektu i jego ewolucję w czasie. Dodatkowym elementem, będącym spójnikiem stała się stalowa kratownica, której zadaniem jest zrównoważenie obciążeń przekazywanych z nadbudowanej tkanki.
Przychodnia w przyziemiu ma zaakcentowane nowe wejście do obiektu jednocześnie powiększające ją o konieczne pomieszczenia towarzyszące.

Lokalizacja: Katowice – Ligota

Data projektu: 2014-2015

Zespół projektowy

architekci: Dawid Marszolik, Szymon Borczyk
konstrukcja: INPRO
ekspertyza konstrukcjo – budowlana: inż. Leszek Furmańczyk

Parametry inwestycji

Inwestor: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSTALEX-TYCHY
Rodzaj zabudowy: budynek użyteczności publicznej
Typ usługi: Przychodnia lekarska
Powierzchnia użytkowa: 1 294 m²

Technologia

Z uwagi na ograniczenia wynikające z nadbudowy budynku konstrukcja nowej części została zaprojektowana w całości z elementów stalowych. Budynek istniejący nie wymagał wykonania dodatkowych wzmocnień.

Skontaktuj się