Stadion - wizualizacja
Stadion - wizualizacja
Stadion - wizualizacja
Stadion - wizualizacja
Stadion - aksonometria
Stadion - Zagospodarowanie
Stadion - Rzut parteru

Stadion

Kategoria:

Przygotowana dokumentacja projektowa dotyczy modernizacji przestarzałej infrastruktury stadionu wraz z wybudowaniem nowego budynku zaplecza technicznego. Ogólne ukształtowanie obiektu tworzy korona nasypu ziemnego, która obecnie służy także, jako wyniesienie trybun od strony południowej. Ideą projektu, głównie ze względu na brak odniesienia w otoczeniu było możliwie jak najlepsze wkomponowanie budynku zaplecza w bryłę stadionu. Nasyp ziemny przeprofilowaliśmy tak, aby jego częścią stał się właśnie ten pawilon. Dzięki temu, przy obiekcie nie jest postawiony kontener wyglądający jak rozwiązanie tymczasowe. Ostatecznie powstał wpasowany w otoczenie profesjonalny budynek z pełnym zapleczem dla władz klubu piłkarskiego, jego graczy oraz każdej osoby, która korzysta z niego, na co dzień, czy z okazji organizowanej imprezy sportowej.
Stadion przeszedł gruntowny remont, wał ziemny od strony południowej, pod trybunami z uwagi na nowy, dostosowany do obecnych przepisów obrys boiska oraz bieżni, całości przekształciliśmy. Zaprojektowaliśmy nowe trybuny: dwa sektory zadaszone łącznie dla 402 osób i dwa sektory niezadaszone dla łącznie 786 osób. Przestrzeń tę odpowiednio podzieliliśmy i wydzieliliśmy ogrodzeniem od reszty obiektu na podstawie wytycznych Komendy Wojewódzkiej Policji. Całość inwestycji z uwagi na wymogi Inwestora podzieliliśmy na 3 etapy. W rezultacie wyodrębniliśmy: etap: I – przeprofilowanie południowego wału ziemnego i wykonanie trybun, etap II – Wykonanie boiska w nowym obrysie oraz wszystkich urządzeń lekkoatletycznych, etap III – budowa budynku zaplecza wraz z drogą dojazdową.

Lokalizacja: Lędziny, ul. Stadionowa

Data projektu: 2018

Zespół projektowy

architekci: Dawid Marszolik, Szymon Borczyk
współpraca: Marta Kempska, Aleksandra Machowicz
konstrukcja: RF 14
instalacje elektryczne: Energopro Mariusz Strojny
instalacje sanitarne: SANPROJEKT Spółka z o.o.

Parametry inwestycji

Rodzaj zabudowy: budynek użyteczności publicznej
Inwestor: Gmina Lędziny
Status: uzyskano pozwolenie na budowę
Rodzaj zabudowy: Obiekt użyteczności publicznej
Kubatura budynku zaplecza: 1 960.6 m³
Wymiary budynku zaplecza: 58.24 x 10 x 4.33 m
Powierzchnia użytkowa budynku zaplecza: 474.67 m²
Trybuny: prefabrykowane, stalowe na łącznie 1 188 osób
Zakres dokumentacji: PB, PW, projekt aranżacji wnętrz z wyposażeniem

Technologia

Ściany budynku zaplecza zaprojektowano z pustaków ceramicznych, konstrukcję stanowi układ słupów i belek żelbetowych oraz monolityczna płyta stropowa. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do boiska, zadaszenie zostało przedłużone aż do żelbetowych ścian oporowych. Dach budynku zaprojektowano w układzie odwróconym z wierzchnią warstwą wegetacyjną obsianą mieszanką traw. Trybuny zaprojektowano jako, prefabrykowane, stalowe z zadaszeniem z płyt z poliwęglanu komorowego, posadowione na punktowych fundamentach żelbetowych. Nawierzchnie bieżni i w strefie urządzeń lekkoatletycznych zaprojektowano jako bezspoinowe, poliuretanowo-gumowe. W związku z tym, że obiekt służy także dla organizacji imprez sportowych, wszystkie urządzenia lekkoatletyczne ich strefy oraz nawierzchnie spełniają wymogi IAAF oraz PZLA.

Skontaktuj się